Spanter Oosterlo: Foei Minister

Categorie: 
publieksprijs

Historiek toneelkring ’t Spanter:

In 1978, het Jaar van het Dorp, coördineerde de vereniging Oosteldorp alle activiteiten in Oosterlo.
Uit Oosteldorp groeide een toneelvereniging. Nu, toneel is een groot woord voor de sketches en bonte avonden die ’t Spanter opvoerden. Via kerstspelen evolueerde de toneelkring toch naar een heus volkstoneel, dicht bij de mensen aanleunend. Uiteraard krijgt het blijspel de voorkeur.

De eerste regisseur was Julien Helsen. Toen die afhaakte, kon ’t Spanter een beroep doen op Bon Mannaerts, ook regisseur van de Zammelse Toneelvrienden.

Sinds 1997 is de regie in handen van twee van onze acteurs namelijk Jos Berghmans en Jos Eysermans. Na het overlijden van Jos Berghmans in 20
’t Spanter repeteert en speelt hun stukken in de zaal Bonten Hannen, Zammelseweg 29 te Oosterlo. Dit betekent dat de toneelkring rekening moet houden met de lessenrooster van de school. Tussen de voorstellingen in moeten wij telkens de zaal opruimen. Stilletjes hoopt ’t Spanter, samen met de Oostelse verenigingen dat de zaal zou uitgebreid worden met het schoolhuis ernaast, maar blijkbaar heeft het stadsbestuur er andere bedoelingen mee nl. opvangflats voor alleenstaanden.

De beperkingen van de turnzaal bepalen voor een deel de keuze van de stukken : het moet iets zijn zonder decorwisselingen. Voorlopig werkt ’t Spanter-systeem nog prima: aan publiek hebben wij geen gebrek. Wij proberen ook altijd een toneelstuk te vinden, dat in de onmiddellijke buurt nog niet werd opgevoerd.

En als het even kan, willen we al onze acteurs en actrices aan bod laten komen.
Jonge acteurs vinden, da’s helaas een ander paar mouwen. Jongeren die zich geroepen voelen, mogen zich gerust melden.
De naam ’t Spanter hebben wij ontleend aan ’t Spant in Bussum.
2018 was ons jubileumjaar voor onze toneelkring : 40-jarig bestaan ole0.bmp
Onze toneelvereniging is een open vereniging, wat wil zeggen dat iedereen kan meewerken met de groep. Als spelend lid, lid van de decorploeg, tappers… enz. niet

iedereen staat op het toneel. Ook naast, achter en boven de scène hebben we mensen nodig. We zoeken niet alleen nieuwe uitdagingen, maar ook nieuwe gezichten. Heb je zin om ook eens het podium te beklimmen, achter de schermen mee te werken of ben je een handige Harry

die graag samen met een toffe bende een decor maakt of een ander werkje graag doet. Het is een van de goedkoopste hobby’s en het applaus achteraf krijgt men er gratis bij. Mocht je je geroepen voelen om mee te werken, dan ben je steeds welkom. Interesse?? Geef ons een seintje. Mail ons : ludo.verwimp@telenet.be

 

TONEELOPVOERING 2019

FOEI MINISTER:

Het is klucht van Ray Cooney, in een vertaling van Dirk van Vooren en een regie van Jos Eysermans. “In ‘Foei, minister’ hoopt de minister van Binnenlandse Zaken in de lopende regering, de avond en nacht van zijn leven mee te maken”, zegt Gaby De Zutter. “Een royale suite in het Brussels Albert I-hotel is de uitgelezen plek voor zo’n avondje ongestoord smoezelen. Tot er een lijk ontdekt wordt. Dat lijk verstoppen blijkt moeilijker dan gedacht door een bemoeizuchtige hotelmanager, een geldzuchtige kelner en de kuiszieke meid.”