Karel Swolfs

Categorie: 
publieksprijs

Karel Swolfs is het brein en de vrijwilliger achter de organisatie van het project Voorbeeldig Geel, dat hij organiseert in samenwerking met het Stadsarchief. Voorbeeldig Geel toont foto- en filmmateriaal van Geelse deeldorpen en verenigingen over de eeuwen heen. Telkens komt er gedurende één weekend een ander deeldorp aan de beurt. Het beeldmateriaal dat dan op verschillende grote TV-schermen te zien is, komt deels uit de collectie van het stadsarchief. Door middel van een oproep bij de inwoners en de verenigingen van het ‘gastdeeldorp’, wordt er ook veel lokaal beeldmateriaal verzameld. Al de foto’s worden door vrijwilligers gescand in het Stadsarchief en daarna teruggegeven. Dit levert veel nieuw materiaal op. Alle foto’s die te zien zijn op de schermen worden afgedrukt zodat de bezoekers aan de digitale expo er ook info bij kunnen schrijven zodat we te weten komen wie of wat er op de foto’s staat.

Voorbeeldig Geel ging van start in februari 2017 met de parochie Bel. Daarna volgden in het najaar 2017 nog Larum, in 2018 Winkelomheide en Oosterlo en in juni 2019 Holven. De volgende op het programma is Ten Aard. Het project wordt de volgende jaren verder gezet om ook de overblijvende parochies aan bod te laten komen. 

Voorbeeldig Geel brengt de inwoners van een deeldorp bij elkaar, documenteert de geschiedenis ervan en zorgt ervoor dat het materiaal bewaard blijft voor later.