Gorik Goris

Categorie: 
publieksprijs

Gorik Goris (°Geel 1964), gelukkig gehuwd en vader van twee dochters. Op professioneel vlak is hij momenteel  directeur van het Sint-Dimpnacollege (KOGEKA) in Geel. Van opleiding historicus en communicatiewetenschapper en gespecialiseerd in het begrijpbaar maken van geschiedkundige processen voor het grote publiek.

Binnen Geel en omstreken is Gorik actief in tal van projecten en organisaties. De afgelopen jaren heeft hij met succes de bevrijding van Geel/de Kempen onder (nationale) aandacht gebracht. Dat uit zich in publicaties (De Kempen bevrijd. 1944, Jaarboek 53 van het GGG, The Battle for Geel, enz.), lezingen, herdenkingen en vooral de tentoonstelling ‘Geel in de Tweede Wereldoorlog’.  Daarnaast heeft hij geholpen om de jaarlijkse 11 november-herdenking in een nieuw kleedje te steken.

Verder is hij betrokken bij de organisatie van de kerstmusical, de Eurofeesten en de Dimpnadagen. Bij die laatste activiteit als medeauteur aan het verhaal van Gheelamania en begeleidt hij mee het gebeuren op en om het toneel Sinds 2010 is hij één van de twee regisseurs van de Sint-Dimpna-ommegang.

Gorik geeft vrijblijvend historisch advies aan Geelse organisaties bij hun activiteiten (o.a. de Centrumharmonie). Dat gebeurt ook als voorzitter van het Geels Geschiedkundig Genootschap. Op Vlaams vlak heeft hij voor het onderwijs de didactische methode Storia (Van In) ontwikkeld en is hij auteur voor Knack Historia.